onsdag 25 juli 2018

På gång.....


I en kravlös och obestämd men med en ständigt reflekterande blick jobbar jag vidare på en ny utställning. Grå betong breder ut sig i nya konstnärliga landskap. Inspirationen kommer från det raserade, det sönderkrossade, rivningstomter och ett allmänt förfall. Jag vandrar runt i en stad som är på väg att förändra sig. Där välfärdssamhällets ruiner breder ut sig.2018 detalj av skulptur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar