onsdag 22 juni 2016

Frej

Nu så här i Midsommartider så passar det väl bra med en skulptur av den fornnordiske guden Frej? Detta är en träskulptur som jag gjorde för några år sedan (2008) i den vevan skapad jag även andra skulpturer som var tolkningar nordiska gudar och gudinnor. Men hela processen med Frejskulpturen började med en helt planlös vandring. Efter att en höststorm rasat i ett par dagar så tog jag med mig hundarna ut på en lång vandring. Då fick jag syn på en intressant tall som hade vält raklång ner med roten uppfläkt. Ganska snart fick jag en idé om att försöka få av en bit av toppen. Jag återvände senare med en såg och fick släpat hem en tunga biten furu. Faktiskt mycket tung just för att den var helt färsk och fylld av vätska. Av det färska virket hugg jag ut guden Frej. Efter att skulpturen var uthuggen  lät jag furan torka långsamt för att undvika alltför mycket stora sprickor.

Frej 2008
 
  Frej ingår i den nordiska mytologin. Njord är hans far och Freja hans tvillingsyster. Han är en av vanerna och bor tillsammans med ljusalverna i Alfheim. Frej bringar god årsväxt, fred, vällust och boskapslycka. Han är erotikens och fruktbarhetens främsta gud och kan styra över regn och solsken

Frej 2008Frej 2008

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar