tisdag 15 mars 2016

Portfolio

Hela den här bloggen är tänkt som en enda bildserie på min konst, blandat med bilder där jag skulpterar fram en form med innehåll och energititel: Mellisto II
Träskulptur H122cm B44cm D33cm
Inköpt av  Göteborg Konst 2015
2014

Jag har en examen inom antiken och detta verk bygger på den undersökande forskning som jag då bedrev. Min skulptur har i detta fall inspirerats av en attisk gravrelief från ca 300 f. Kr. som föreställer en flicka vid namn Melisto. Under antiken var döden mer påtaglig än idag, hälften av alla barn överlevde inte till vuxen ålder och medelivslängden var låg. Man bör ha i åtanke att de peloponnesiska kriget, och det pestutbrottet som infall under samma tidsperiod, orsakade stort lidande bland befolkningen. Dessa tragiska händelser kanske kan förklara en del kring den stora produktionen av gravstelar under klassik tid. Den redan svagaste gruppen med barn, var de som kom att lida mest. Då barnadödligheten redan var stor, blev den ännu större till följd av pestutbrottet. Kanske var det följderna av detta som gjorde att kring vid tiden runt de peloponnesiska kriget, började det bli vanligt att avbilda barn på gravstenarna. Det har varit mycket diskussioner kring dockan som Melisto håller i sin höger hand. Dockan föreställer en vuxen kvinna utan kläder men med en huvudbonad. Man tror att det kan vara något slags votivoffer. De kan också har kopplingar till med ritualer och biologiska övergångsfaser. Just votivoffret (dockan) kan ha haft stor betydelse. Dockan var inte någon leksak utan avbildade en fullvuxen kvinna. Man har tolkat det så att dockan är en bild över det liv som den avlidna flickan aldrig fick leva.titel: Mannen med svanen
H160cm B35cm D30cm, trä.
2015

I årets (2016) upplaga av Vårsalongen på Liljevalchs så medverkar jag med denna skulptur och en till i samma storlek. Juryn för Vårsalongen 2016, som ju hålls högst upp i Gallerian, består av en trio konstnärer som någon gång ställt ut på Liljevalchs: Lena Cronqvist, Berit Lindfeldt och Maria Miesenberger. Juryns ordförande är Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs. Vårsalongen är Liljevalchs stolta tradition från 1921 men året 2016 blir på flera sätt ovanligt. Hela salongen flyttar till City och för första gången kan de visa utomhuskonst.

Kritik:

Högt som lågt är Vårsalongens signum och med Annika Wennbergs träskulptur ”Mannen med svanen” rör vi oss åter till ett slags naivt skulpterande i vilket gestalt och hållning, samt kombination med framlyft svan, fångar våra ögon. Verket har kort sagt en härlig fräschör, en grovhuggen direkthet parad med ett återhållet ansiktuttryck som fascinerar. Wennberg vet vad hon gör, och hon gör det bra.
Några korta tankar bakom mitt verk: Mannen med svanen
Det här är en skulptur som jag har jobbat med från och till under en ganska lång tid. Eftersom jag jobbar med färskträ så brukar jag först hugga ut de stora dragen och sedan låta råämnet ligga och torka ett tag innan jag fortsätter. Jag har en klassisk bakgrund med studier av antiken och i detta verk så har den grekiska konsten väckt min inspiration. Min förebild har varit Afrodite med svanen som attribut. Men i en absolut fri tolkning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar